Dnes je neděle 25. července 2021, čas 16:38

ISSN 1802-3932 (on-line zdroj)
Hlavní strana
Předplatné
stránky o.s. Arte Natura
Průhledy 2009

10.5.2009 Vyšly PRŮHLEDY 2009
NOVÝ ROČNÍK 2009 - dvojčíslo 13-14
Letošní dvojčíslo vyčnívá z tradice minulých let. Hned na úvod nabízíme k luštění bylinkové šifry (správná řešení uvnitř!) Letošní ročník se v odborné části obšírně zabývá biopalivy, které jsou současným trendem, ale zaznívají vůči nim i mnohé pochybnosti. Několik článků je věnováno vztahu člověka a krajiny (přírody), jakož i našim tradicím, což jsou ostatně témata časopisem dlouhodobě nejčastěji reflektované.
Nechybí ani kulturní příloha s upoutávkou a recenzí, filosofické zamyšlení a dočkáte se i překvapení...

Příjemné čtení přeje redakce.

Obsah čísla

SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE: Pošlete nám e-mailem do 31.7.2009 název podle Vás nejzajímavějšího článku z ročníku 2009 a Vaši adresu.

Vylosovaný příspěvek odměníme pravým bylinkovým čajem sbíraných na loukách Bílých Karpat! Do předmětu napište "Soutěž Průhledy 2009".

Průhledy 2008

20.4.2008 Vyšly PRŮHLEDY 2008
ROČNÍK 2008 - dvojčíslo 11-12
Tématem čísla je Ekologická stopa, její příklady a měření, rozdíly mezi jednotlivými státy i ekoskeptické zamyšlení nad ekologickými paradoxy a znečištěním ovzduší. Ročník 2008 zaujme také svojí pestrostí, některé články volně navazují na tradici Průhledů do přírody z r. 2001-2: dočtete se např. o památkých stromech nebo všestranném využití trnek na Slovácku. Nechybí ani tradiční kulturní příloha a filosofická reflexe... Rozsáhlé články rovněž přibližují problematiku získávání energie z biomasy a analyzují globální problémy lidstva.

Průhledy 2007

29.4.2007
Právě vychází PRŮHLEDY 2007
Hlavním tématem čísla je Energetická budoucnost. Řada článků rozebírá možnosti a potenciál jednotlivých obnovitelných zdrojů energie i ukázky dobré praxe jejich využití. Dále si přečtete o úsporných technologiích pro moderní bydlení nebo problémech, které v Turecku působí eroze. Nechybí ani tradiční kulturní příloha. Průhledy 2007 po pětileté přestávce vychází rovněž v tištěné podobě, zakoupením jednoho výtisku podpoříte částkou 6 Kč záchranu jedlobukového pralesa v Bílých Karpatech.

Průhledy 2006

21.3.2006 PRŮHLEDY 2006
Hlavním tématem čísla je domácí ekologie (řada článků se věnuje možnostem úspor a recyklace při spotřebě v domácnostech). Dále si přečtete např. o trendech a novinkách v technologiích zpracování a recyklace odpadů, jak navrhnout a situovat dům, aby bydlení v něm bylo co nejpříjemější a současně energeticky úsporné. V povídání o noční obloze se dozvíte, jaké planety a další zajímavé úkazy je možné nyní vidět na noční obloze. Kulturní příloha přináší také recenze a ukázky z několika knih. Součástí časopisu je také rozsáhlý přehled odkazů zajímavých periodik z oblasti (ochrany) životního prostředí, které je možné nalézt na českém internetu. Inspirativní čtení přeje redakce.Průhledy 2005

17. 6. 2005

Povídání o balených vodách

Rozsáhlá analýza nápojového fenoménu dnešní doby – spotřeby balených vod – od jejich historie přes platnou legislativu, požadavky na kvalitu, úloha oxidu uhličitého a rady pro dobrý nákup nabízí článek chemika Karla Čížka.Průhledy 2004

29. 11. 2004
NOVÝ ČLÁNEK
Dobrovolníkem
v nejnavštěvovanějším parku na světě

Postřehy z anglického národního parku Peak District, který svou rozlohou, způsobem hospodaření a přírodními podmínkami ostře kontrastuje s režimem chráněných území v ČR.18.11.2003 Průhledy 2003

Letošní dvoučíslo vychází pouze v elektronické podobě a je kompletně dostupné na těchto stránkách. Díky novému rozhraní je možné časopisem listovat stejně jako tištěnou verzí nebo pro zobrazení jednotlivých článků využít přímých odkazů v obsahu. K dispozici je i možnost hodnocení jednotlivých článků a funkce upravení článku pro tisk.  Příjemné čtení přeje redakce

Z obsahu: Téma čísla Doprava, lidé a příroda Rozhovor Jak ušetřit ekologickým vytápěním a ohleduplností k přírodě Prameny Stromy a lidé Příloha Průhledno Básně Olgy Vlasákové a další...

Starší články (vydané pouze on-line)

17.10.2003 Povídání o noční obloze (1) První díl nového seriálu pro obdivovatele noční oblohy a zájemce o astronomii

7.4.2003 Plavební kanál nepomůže ekonomice ani lidem Příspěvek do diskuse o vodní cestě Dunaj-Odra-Labe

10.3.2003 Bez dětí to nezvládneme?
aneb Jak jsme ztratili jeden ideál…


18.2.2003 Kilometrická banka nakonec nezlevní. Stejně je nejvýhodnější

Přehled dříve vydaných čísel
Průhledy 3-4

vyšlo v Praze 22. října, na Slovácku 29. října, on-line 15. listopadu 2002
Z obsahu čísla 3-4:

Téma: Dobrovolnictví pro ochranu přírody, Dobrovolníci a povodně | Příroda kolem nás: Historie velkých šelem, Vrabci | Rozhovor: Kosení sbližuje (Miroslav Janík) | Chráněná území: Podyjí | Civilizace: Ochrana životního prostředí v Dánsku | Průhledno – kulturní příloha: Josef Šmajs, Libor Velan, Jiří Jilík, Anna Kovářová | Prameny: Vzpomínka na první kameny (2), Vánoce v nás, Sakrální stavby v krajině | Zprávy: Šetrné lesní hospodaření, Přírodní niva Lužnice pomáhala, Akce pro přírodu
Průhledy 2

vyšlo v listopadu 2001
Z obsahu čísla 2:

Téma: Sokolovití dravci v ČR | Tip na výlet: Babí hora | Stromy kolem nás: Buk lesní | Rozhovor: Chvála obyčejného chleba (Jerguš Jančúch) | Zelená domácnost: Upečte si chléb doma | Průhledno – kulturní příloha: Stanislav Knotek, Libor Velan, Miroslav Kapinus, sv. František, Radek Laža | Prameny: Vzpomínka na první kameny na Velké Javořině, Můj strom, Proč si občas nezazpívat pro potěšení, Jaké by to bylo | Zprávy: Kupte si svůj strom, Ekofilm 2001, 30 let záchrany huculů, Akce ke Dni Země pro přírodu a zdraví | Fórum: Několik dalších slov o víně, Balená vs. vodovodní voda
Průhledy 1
(původní grafická
podoba stránek)


vyšlo v březnu 2001
Z obsahu čísla 1:

Téma: Vlk a rys v české přírodě | Rozhovor: Moderní formy komunikace nemohou nahradit přímý lidský kontakt (Josef Beneš) | Stromy kolem nás: Duby | Zelená domácnost: Spotřebitelství, Rádce ekologického zákazníka | Průhledno – kulturní příloha: Pavel Spáčil, Daniela Fischerová, Jeho Svatost dalajlama | Prameny: Čtvrtý rozměr krajiny, Kotvy a udržitelnost, Důvěřovat? | Zprávy: Napsáno v českém tisku o ekologické krizi, Krajina domova, Velké šelmy v Beskydech
Aktualizováno:
10. května 2009
Nahoru
Design ©2002-2009 Petr Pavelčík ©2001-2009 Arte Natura, sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou


ANKETA: Věříte, že používání biopaliv může snížit naši závislost na ropě a zároveň přispívat k redukci emisí, které vedou ke globálnímu oteplování?
Ano, jsem zastáncem používání biopaliv
6 % (2)
Ano, ale pouze u biopaliv 2. a 3. generace
9 % (3)
Ano, ale jen na přechodnou dobu, není to trvalé řešení
14 % (5)
Ne, způsobují další problémy a celkový efekt je malý či dokonce záporný - podporuji jiná řešení
71 % (25)


Další aktivní anketa: Jak byste ohodnotil(a) nové dvojčíslo Průhledů 2009?

Výsledky minulých anket
Jak vnímáte hrozbu klimatických změn?

Zavřel(a) byste na našem území všechny jaderné elektrárny?

Napomůže podle Vás vstup ČR do EU ke zlepšení našeho životního prostředí?

Chystáte se finančně podpořit záchranu starého lesa v Bílých Karpatech?

Co je podle Vás hlavní příčinou srpnových povodní roku 2002 v ČR?

DOPORUČUJEME

Zachráníme vzácný jedlobukový les v Bílých Karpatech pro příští generace?
www.zachranles.cz


Chráněná území Zlínského kraje
nature.hyperlink.cz