Průhledy 2003 (č. 5-6) čtete na adrese http://pruhledy.unas.czUpravit stránku pro tisk
Hlavní strana
Předplatné
Návštěvní kniha
stránky o.s. Arte Natura

PRŮHLEDY
2003 (č. 5-6)

Titulní strana
Obsah čísla
Úvodník
Autoři časopisu

Jak se stát
autorem


Udělte známku
tomuto článku:
1  2  3  4  5
(1-nejlepší,
(5-nejhorší)

Současná známka: 2.62
Počet hlasujících: 521
Počet zobrazení
tohoto článku: 2047
Předchozí článek
Průhled Libora Velana
Následující článek
Veřejná a individuální doprava osob ve Francii
Téma čísla: Doprava, lidé a příroda


Téma čísla: Doprava, lidé a příroda

Text Olga KAROLÍKOVÁ,
        Petr V. PAVELČÍK

Foto Petr K. PAVELČÍK

Co jsme pro Vás připravili

Hlavní téma tohoto čísla časopisu PRŮHLEDY usiluje nahlédnout do problematiky dopravy a jejího vztahu k přírodě a životnímu prostředí obecně, zejména pak k lidem. Protože Česká republika se již za necelý půlrok stane novým členem Evropské unie, přinášíme informace a postřehy týkající se dopravy v několika vyspělejších státech EU. Můžeme totiž s vysokou pravděpodobností předpokládat, že vývoj a rozvoj dopravy v naší zemi bude kopírovat dosavadní trendy vývoje v EU. Navazující články věnující se tématu dopravy v jednotlivých zemích mohou posloužit i jako zdroj praktických informací o fungování veřejné dopravy ve Francii, Itálii a Dánsku. Článek o efektivní dopravě ukazuje faktory, které způsobují neefektivitu současného dopravního systému a ukazuje, jaké řešení je teoreticky nejefektivnější. Závěrečný článek Hledání řešení se zamýšlí nad budoucím vývojem v České republice a ukazuje některé cesty, kterými se v západní Evropě pokoušejí regulovat a usměrňovat zejména ve městech nadměrný nárůst individuální automobilové dopravy.

Doprava je páteří ekonomiky, ale také znečišťovatelem

Efektivní doprava má v naší společnosti, poháněné snahou o zvyšování životní úrovně, klíčový význam. Patří mezi nezbytné podmínky efektivního fungování vyspělé ekonomiky. Zároveň je ale její fungování v současné podobě zdrojem mnohých neefektivit. Doprava působí značné znečištění životního prostředí (v Evropě se doprava dokonce řadí mezi hlavní znečišťující odvětví). Zde je třeba upozornit, že ještě nikdo přesně nespočítal a asi ani brzy nespočítá, jak negativní vliv má postupné "krájení krajiny" - na jednotlivé kousky oddělené dálnicemi, ostatními silnicemi a v menší míře i železnicemi a plavebními kanály. Zde nejde jen o zábor půdy (často s přírodním povrchem), ale i o překážky volného pohybu a migrace živočichů i rostlin. Menší kousky přírody jsou celkově zranitelnější a méně odolné vůči vnějším vlivům. Nové silnice a dálnice (protože železnice se dnes v Evropě téměř nestaví) rovněž vystavují široké okolí nepříjemnému hluku, takže je dnes už velmi málo míst, kde by bylo možné pobývat v přírodě a zároveň uniknout hluku civilizace.

Nejvíce je doprava "vidět" ve znečištění ovzduší velkých měst, ale významný negativní vliv má i hluk z dopravy a zábor půdy pro dopravní infrastrukturu. Kromě toho lidé ztrácí čas při dopravních zácpách, přicházejí o majetek, zdraví a někdy i o život při dopravních nehodách. Evropská unie vyčíslila roční ekonomické ztráty (jen ze znečištění ovzduší, hluku, dopravních nehod a zácp) vznikající při dopravě v EU na neuvěřitelných 330 miliard euro (v roce 1996). Těmto skrytým nákladům a podmínkám efektivnosti dopravy je věnován samostatný článek "Skutečně efektivní doprava? Zatím jen sen".

Stručný úvod: potřebujeme individuální dopravu?

Největší skryté náklady i největší zatížení pro životní prostředí mezi druhy dopravy vykazuje individuální automobilová doprava. Je tento způsob individuální dopravy nezbytný? Je vůbec ještě rozvoj automobilismu přínosem pro dnešní společnost? Když se člověk může volně přemísťovat v kteroukoliv denní či noční dobu nezávisle na ostatních, je to příjemný pocit, výraz svobody. Vždyť si pamatujeme z nedávných dob tu stísněnou atmosféru, kdy bylo cestování za hranice státu téměř nemožné. Lidé jakoby byli uvázaní ve svém rodném městečku či vesnici. Do práce se dalo chodit i pěšky a pro přespolní jezdily závodní autobusy. Dnes si můžeme vybrat, zda budeme pracovat na tom či onom konci republiky, zda si vybereme lékaře z toho či onoho města a tak se mobilita obyvatel zvyšuje.

Cesta do zaměstnání: šance pro auta nebo veřejnou dopravu?

Životní tempo se zrychluje, automobil zajistí rychlý pohyb z místa na místo. Zrušení neefektivní průmyslové a zemědělské výroby a její přenechání nadnárodním kolosům v zahraničí způsobilo, že dochází k ubývání pracovních míst dříve rozptýlených v různých místech našeho státu. Nejvíce uchazečů se soustřeďuje do větších měst, kde si lze práci najít snadněji. Tak se zvyšuje procento lidí, kteří za zaměstnáním musí cestovat mimo místo své bydliště. Ti, kteří se chtějí vyhnout cestování přeplněným hromadným prostředkem, si zařídí přepravu automobilem, ať už svým, nebo se svezou do práce s někým, kdo má stejnou cestu. Hromadná doprava funguje (mimo jiné) na principu důvěry: pasažéři věří, že dopravce přijede na zastávku a dojede do cílové stanice včas a dopravce je zas odkázaný na zákazníky, kteří se přepravují v takovém množství, které mu zajistí alespoň minimální rentabilitu. Ve společnosti, kde není veřejná doprava v ochranných rukou státu, to mají soukromí dopravci nesnadné. Za i tak obtížných podmínek při omezené možnosti obnovy vozového parku je každý ztracený cestující postrčením dopravní společnosti k zániku a zrušené spoje budou muset cestující nahradit individuální dopravou auty. Mnoho lidí je na veřejné dopravě spíše odkázaných, než že by si tento způsob cestování či dojíždění sami zvolili. Provozovat vlastní auto je v našich podmínkách stále ještě určitý luxus, ale při slibovaném růstu kupní síly koruny a platů na úroveň Evropské unie, kam se chystáme příští rok vstoupit, se vlastní vozidlo možná stane běžnou záležitostí.

Nahoru |
Na obsah čísla
Design ©2003 Y.V.E. ©2001-2003 Arte Natura, sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou