Průhledy on-line čtete na adrese http://pruhledy.unas.cz
Hlavní strana
Předplatné
stránky o.s. Arte Natura

PRŮHLEDY
on-line

Seznam článků
Autoři

Jak se stát
autorem
29.11.2004 – PRŮHLEDY on-line – původní článek

Dobrovolníkem v nejnavštěvovanějším parku na světě

Ač se to může zdát k neuvěření, tak jeden z nejnavštěvovanějších parků na světě se nenachází nikde daleko, jak by se mohlo zdát. Není třeba jezdit ani do Afriky ani do Ameriky, stačí pouze vyrazit na výlet do Anglie. Při prvním pohledu se to určitě zdá podivné, jelikož Anglii si spojujeme s mnoha věcmi, ale s krásou přírody určitě ne. Ještě si určitě pamatujeme na hodiny dějepisu a vzpomeneme si, že Anglie patřila mezi přední průmyslové země na začátku 19. století, kde průmyslová revoluce dosáhla svého vrcholu jak v pozitivním tak i negativním slova smyslu. V důsledku toho byla většina lesů vykácena a vzniklé mýtiny se intenzivně začaly používat pro chov ovcí. Ale opravdu, tento park se nachází v centrální Anglii. Není ani tolik výjimečný svoji skladbou flóry či fauny, jen má to štěstí, že se nachází v centru průmyslové oblasti Anglie, kde žije téměř polovina veškerého obyvatelstva, jenž se tam jezdí rekreovat.

Peak District se rozkládá mezi městy Manchester, Sheffield a Chesterfield na ploše 1438 km2. Národním parkem byl vyhlášen v roce 1951 jako vůbec první ve Velké Británii. V oblasti žije na 38 000 lidí, jejichž hlavními zdroji příjmu jsou farmaření, turistika a také těžba nerostů a polodrahokamů. Toto místo je jediným světovým nalezištěm polodrahokamu modrožluté barvy, který se nazývá Blue John. Nacházejí se zde malebná historická města a městečka s hrady a kostely, ve kterých lidé dodržují své specifické zvyklosti. Například zdobení studní "well-dressing", což je starý zvyk uctívaní čistoty vody a její hojnosti. V Peak parku lze nalézt mnoho aktivit pro volný čas a určitě nejoblíbenějšími jsou pěší a cyklo turistika.

Aktem vyhlášení státní ochrany tohoto území tak vznikl na naše poměry zajímavý typ národního parku. V podstatě veškerá půda je v držení soukromých farmářů, kteří ji používají pro vlastní účely, ale zároveň ji také musejí zpřístupnit návštěvníkům. V praxi je zde tedy uplatňována zelená ekonomika. Business musí jít ruku v ruce s ochranou přírody. Samozřejmě existují přesná pravidla, co se smí a co je už v rozporu s posláním národního parku. Pro dodržování daných pravidel jsou v parku rangeri, kteří jsou prostředníkem mezi zájmy farmářů a místní samosprávy. Na jejich bedrech leží nejpodstatnější část práce, ale snaží se také zapojovat do činnosti dobrovolníky všech věkových kategorií, a to i ze zahraničí, včetně nás. Vedou semináře pro farmáře, kteří se učí jak při práci, co nejméně škodit přírodě a samozřejmě rozšiřují zásady ekologického zemědělství. Jejich motem je "Caring for a living landscape". To v sobě odráží několikatisíciletou tradici obydlení této oblasti, kde se život odvíjel od soužití člověka s přírodou. Smyslem tedy není navracet přírodu do prapůvodního stavu, ale udržovat její rozmanitý charakter tvořený po staletí také činností člověka. Jednou z hlavních náplních rangerů je navracení mnoha původních druhů rostlin i živočichů do svých přirozených stanovišť. Nejvíce ceněnou rostlinou je vřes, který pokrývá fialovým kobercem vrcholky skal a kopců. Jeho rozšiřování je nadřazeno i probíhajícímu postupnému zalesňování.

Převážná část plochy parku však slouží jako pastviny pro ovce. Kravky jsou také k vidění na travnatých stráních, ale v podstatně menší míře. Pastviny jsou mezi sebou odděleny stoletými kamennými zdmi z pískovcových kamenů poskládaných na sebe. Celá krajina je takto rozparcelována až po vrcholky kopců a ze shora působí jakoby složené puzzle.

Do Anglie jsme přijeli v létě 2004 účastnit se čtrnáctidenního workcampu pořádaného organizací Concordia. Pro nezasvěcené, workcamp je akce, kde obvykle 10 až 20 dobrovolníků z různých zemí světa za ubytování a stravu pomáhá s prací na různých projektech nejčastěji pro neziskové organizace. Více je možno se dozvědět na adresách http://www.kmc.cz/, nebo http://www.inexsda.cz/cze. Dobrovolnictví jsou také věnovány Průhledy 3-4 vydané v roce 2002. Naším přechodným bydlištěm bylo sídlo rangerů Brunts Barn ve vesničce Grindleford. Náplň naší práce byla různorodá, přes rekonstruování typických anglických kamenných zídek, opravování turistických cest a vodního kanálu až po kácení stromů. Ta poslední práce nám však připadala málo smysluplná a přínosná.

Kácení náletových bříz s průměry kmenů nezřídka přes 30 cm pomocí malé jednoruční pily byla dřina nejen pro dívky a produktivita práce jednoho člověka s motorovou pilou by mnohokrát převýšila práci všech nás deseti. Pozitivem, které jsme hodně ocenili však byla nižší hlučnost. Cílem bylo odstranit stromy, aby toto místo opět ovládl vřes. Vzhledem k tomu, že tu zůstaly ty nejstatnější břízy, pochybuji, že byl úkol splněn. Možná ale, že to někdo dokončil.

Když jsme si všimli chování Angličanů k přírodě, viděli jsme některé podobnosti s Čechy. Jejich smysl pro pořádek byl přibližně na stejné úrovni jako u nás. Papírků podél turistických cest bylo požehnaně. Dost otřesný zážitek byla procházka podél jednoho z kanálů v Manchesteru. Dříve tudy pluly lodě se zbožím do Liverpoolu, dnes se tu plaví komunální odpad. Byli jsme svědky toho, jak řidič autobusu vyšel doprostřed mostu s pytlem plným odpadků a pak ho po vodě poslal možná až do moře.

V našem sídle v Grindelfordu jsme v rámci ekologického osvícení zavedli třídění odpadu a setkalo se to s kladným ohlasem a pochopením. Přidali se všichni z našeho multikulturního společenství.

Co nám ten krátký pobyt všechno dal? Bylo by toho hodně a ne všechno by se dalo přesně sdělit. Člověk si na takovéto akci vytváří nové pohledy,nové názory a ostatní lidé kolem jsou mu inspirací pro jeho další jednání v životě. Poznávání cizích krajů a obyčejů je nádherné v tom jak si uvědomujeme rozdíly mezi věcmi, které známe z domova a zároveň i v pochopení, že všude to chodí prakticky stejně. Každému vřele doporučujeme prožít tento pocit na vlastní kůži.

Vláďa Vrkoslav a Karel Čížek
členové Arte Natura


Aktualizováno:
17. června 2005

Nahoru

Design ©2002 Y.V.E. ©2001-2005 Arte Natura, sdružení pro harmonické soužití