Dnes je neděle 25. července 2021, čas 17:48

ISSN 1802-3932 (on-line zdroj)
Hlavní strana
Předplatné
stránky o.s. Arte Natura
Předplatné časopisu Průhledy


TIP: při platbě za objednaná starší čísla můžete současně zaslat podporovatelský příspěvek pro ARTE NATURA - děkujeme.

Protože není v současné době zcela jisté, kdy budou Průhledy v budoucnosti opět vydány v tištěné podobě, nepříjímáme nyní objednávky předplatného, je však možné si objednat již vyšlá čísla.

Časopis PRŮHLEDY vyšel v tištěné podobě dvakrát v roce 2001 a jako dvoučíslo 3-4 jedenkrát v roce 2002. Ročník 2001 je již rozebrán, je však dosud možné si objednat starší číslo 3-4 z roku 2002. Cena výtisku (včetně poštovného a balného) je 30 Kč (plná cena, časopis bez reklam). Dále si nyní rovněž můžete objednat aktuální číslo 9-10 (ročník 2007) za 30 Kč včetně poštovného a balného (z této čásky bude 6 Kč poukázáno na záchranu bělokarpatského pralesa).

Přivítáme rovněž jakýkoliv příspěvek na vydávání časopisu nad rámec předplatného. Nejnovější číslo časopisu PRŮHLEDY získáte zdarma, pokud podpoříte činnost občanského sdružení ARTE NATURA částkou aspoň 150 Kč.

Způsob platby
Poštovní poukázkou typu C na adresu Arte Natura – Průhledy, Hlucká 622, 687 61 Vlčnov, převodem z účtu nebo vkladem na účet občanského sdružení Arte Natura, bankovní spojení Poštovní spořitelna (číslo účtu 168920329/0300), variabilní symbol 5601. Pro identifikaci uveďte prosím rovněž vaše jméno a příjmení a zašlete vyplněnou níže uvedenou návratku (poštou nebo údaje z ní e-mailem na adresu artenatura@seznam.cz).


zde odstřihněte

N Á V R A T K A

Jméno a adresa:


Objednávám čísla: 3+4  9+10

Způsob platby: pošt. pouk. C – převodem z účtu číslo

na účet č. 168920329/0300

(nehodící se škrtněte)

Datum a podpis:


Vyplněnou návratku zašlete na adresu Arte Natura – Průhledy, Hlucká 622, 687 61 Vlčnov

Aktualizováno:
29. dubna 2007
Nahoru
Design ©2002 Y.V.E. ©2001-2007 Arte Natura, sdružení pro harmonické soužití