Obsah – Průhledy 2006

Vítejte
Úvodník
Téma čísla: Domácí ekologie
Šetřit vodou v domácnosti? Nic složitého! (3 172 KB)
Třídíme domovní odpad (186 KB)
Výsledek Ankety – Jak jste na tom s tříděním odpadu? (118 KB)
Rádce ekologického spotřebitele (228 KB)
Výběr spotřebiče s ohledem na spotřebu energie (54 KB)
Obzor
Možnosti recyklace plastů (159 KB)
Historie sběru a využití nápojových kartonů (361 KB)
Odpadové hospodářství ve Vídni v historickém kontextu (115 KB)
Architektura bioklimatického domu (798 KB)
Průhledno - kulturní příloha
Zastavení nad knihou Anthonyho de Mella Cesta k lásce (47 KB)
Recenze knihy Zelená svatozář od Erazima Koháka (44 KB)
Povídání o noční obloze 2 (151 KB)
Fotogalerie
Čtenářský servis
Odkazy do webu (45 KB – zajímavé informační zdroje v oblasti životního prostředí)
Ke stažení
Poznámka: jednotlivé články se otevřou v novém okně jako dokumenty MS Word, za článkem je uvedena velikost souboru, které také odpovídá potřebná doba stahování.
Jste 2191. čtenář této stránky (od 21.3.2006)


Zpět na hlavní stránku časopisu Průhledy (pruhledy.unas.cz)


ročník VI. / číslo 7-8

Vydavatel
ARTE NATURA
sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou

Adresa redakce
Hlucká 622, 687 61 Vlčnov
artenatura@seznam.cz,
www.pruhledy.unas.cz

Redakční rada
Karel Čížek (vedoucí redaktor), Václav Dvořan, Olga Karolíková, Petr V. Pavelčík, Vladimír Vrkoslav

Stálí spolupracovníci
Patrice Gager, Petr K. Pavelčík

Titulní foto
Petr V. Pavelčík

Uzávěrka čísla 10. 3. 2006

Průhledy website
Petr V. Pavelčík

Technická spolupráce
Martin Čížek

Zveřejněné texty nemusí vyjadřovat názor redakce a smějí být dále publikovány jen s jejím svolením
© 2006 Arte Natura, o.s.

Za věcný obsah článků ručí autoři

Nevyžádané rukopisy se nevracejí

ISSN 1213-3523