Obsah – Průhledy 2007

Poznámka: jednotlivé články se otvírají v samostatných oknech jako PDF dokumenty, za článkem je uvedena velikost souboru, které také odpovídá doba jeho stahování.
Vítejte
Úvodník
TÉMA
Energetická budoucnost(157 KB)
Nevyčerpatelná energie Slunce (172 KB)
Solární park v srdci Slovácka (84 KB)
Větrné elektrárny v ČR - historie a současnost (228 KB)
Využití biomasy (141 KB)
Energetický potenciál biomasy (134 KB)
Obzor
Pasivní domy (260 KB)
Žárovka vs. úsporka - naše volba pro ekologii(118 KB)
Eroze - velký problém Turecka (344 KB)
Životní styl
Vitariáni - cesta ke zdraví (141 KB)
Průhledno - kulturní příloha
Průhled Lenky Králové (84 KB)
Topím se... (118 KB)
Prameny
Kde hledat Střed (84 KB)
Horněmčanské potulování (118 KB)
PRUH – servis
Finance pro ekologii (61 KB)
Pomozte zachránit bělokarpatský les (63 KB)

ANKETA: Jak byste ohodnotil(a) nové dvojčíslo Průhledů 2007?
Velmi se mi líbí
61 % (11)
Spíše se mi líbí
22 % (4)
Spíše se mi nelíbí
6 % (1)
Vůbec se mi nelíbí
11 % (2)
Tištěnou verzi časopisu v ceně 25 Kč zakoupíte:
PRAHA 2 - Albertov: Zdravá výživa, Na Slupi 9 | STARÉ MĚSTO – Městská knihovna a informační centrum, Za Radnicí 1823 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Městské informační centrum, Masarykovo nám. 21 (Po-Ne 8-18) | VLČNOV – Turistické informační centrum pro Východní Slovácko v KSK Vlčnov, čp. 186

Částka 6 Kč z každého prodaného výtisku je poukázána na účet veřejné sbírky ČSOP Místo pro přírodu
k záchraně přirozeného bělokarpatského lesa v lokalitě Ščúrnica poblíž Valašských Klobouk.

Jste 2700. čtenář této stránky (od 29.4.2007)

Zpět na hlavní stránku časopisu Průhledy (pruhledy.unas.cz)


ročník VII. / číslo 9-10

Vydavatel
ARTE NATURA
sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou

Adresa redakce
Hlucká 622, 687 61 Vlčnov
artenatura@seznam.cz,
www.pruhledy.unas.cz

Šéfredaktor
Karel Čížek

Redakce
Petr V. Pavelčík, Václav Dvořan, Vladimír Vrkoslav, Petr K. Pavelčík

Technická spolupráce
Martin Čížek

Titulní foto
Petr K. Pavelčík

Uzávěrka čísla 18. 1. 2007

On-line verze
Petr V. Pavelčík

Zveřejněné texty nemusí vyjadřovat názor redakce a smějí být dále přetiskovány a zveřejňovány jen s jejím svolením
© 2007 Arte Natura, o.s.

Za věcný obsah článků ručí autoři

Nevyžádané rukopisy se nevracejí

ISSN 1802-3932
(pro on-line verzi časopisu)