Obsah – Průhledy 2008

Poznámka: jednotlivé články se otvírají v samostatných oknech jako PDF dokumenty, za článkem je uvedena velikost souboru, které také odpovídá doba jeho stahování.
Vítejte
Úvodník Karla Čížka
TÉMA
Ekologická stopa aneb kam vedou naše kroky(257 KB)
Moje ekologická stopa (190 KB)
Všem těm, kteří za volantem svého miláčka dýchají čistý vzduch (225 KB)
Obzor
Střípky krajinného rázu - zámek a park Vrchotovy Janovice (734 KB)
Památné stromy v naší krajině(370 KB)
Analýza
Energie z biomasy (209 KB)
Globální problémy ve světovém hospodářství (142 KB)
Životní styl
Vaření trnek (241 KB)
Recepty z trnek (115 KB)
Průhledno - kulturní příloha
Noční nebe… (77 KB)
Souboje o správnou verzi světa (173 KB)
Prameny
O Miloši Spurném a jeho starých řekách (687 KB)
Vaření trnek v Dolním Němčí LP 2007 (370 KB)
PRUH – servis
Pisoár, který neprotéká (161 KB)


ANKETA: Jak byste ohodnotil(a) nové dvojčíslo Průhledů 2008?
Velmi se mi líbí
60 % (6)
Spíše se mi líbí
10 % (1)
Spíše se mi nelíbí
10 % (1)
Vůbec se mi nelíbí
20 % (2)

Jste 2677. čtenář této stránky (od 24.3.2008)

Zpět na hlavní stránku časopisu Průhledy (pruhledy.unas.cz)


ročník VIII. / číslo 11-12

Vydavatel
ARTE NATURA
sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou

Adresa redakce
Hlucká 622, 687 61 Vlčnov
artenatura@seznam.cz,
www.pruhledy.unas.cz

Šéfredaktor
Karel Čížek

Redakce
Petr Pavelčík, Václav Dvořan, Petr Slinták

Kresby
Petra Kraváčková

Titulní foto
Petr Pavelčík

Technická spolupráce
Martin Čížek

Uzávěrka tohoto čísla 16. 2. 2008

On-line verze
Petr Pavelčík

Zveřejněné texty nemusí vyjadřovat názor redakce a smějí být dále přetiskovány a zveřejňovány jen s jejím svolením
© 2008 Arte Natura, o.s.

Za věcný obsah článků ručí autoři

Nevyžádané rukopisy se nevracejí

ISSN 1802-3932
(pro on-line verzi časopisu)