Průhledy 2009 – vítejte!

Poznámka: jednotlivé články se otvírají v samostatných oknech jako PDF dokumenty, za článkem je uvedena velikost souboru, které také odpovídá doba jeho stahování.
Vítejte
Místo úvodníku nabízíme k luštění bylinkové šifry...
(řešení zašifrovaných názvů bylinek)
TÉMA
Kapalná biopaliva jako náhrada konvenčních pohonných hmot v dopravě (917 kB)
Biopaliva na YouTube - výběr zajímavých videí (334 kB)
Reportáž
Kdo je to: Obklopen jídlem zemřel hlady? Ornitolog na Gibraltaru. (562 kB)
Obzor
Česká barokní krajina(1021 kB)
Pozvání do Hostětína(860 kB)
Zaujalo nás
EKOLIDÉ: Nelze jen o problémech mluvit, ale podstatné je problémy řešit! (555 kB)
Ekologizace: obce Východního Slovácka zavedou na svých úřadech ekologické hospodaření (328 kB)
Průhledno - kulturní příloha
Upoutávka: Proměna kulis venkovského života (422 kB)
Recenze: Strom na dřeváky (435 kB)
Prameny
Pravda je uvnitř každého z nás - jaká cesta je ta správná? (385 kB)
Jak se po deváté v Dolním Němčí vařily trnky (792 kB)
PRUH – servis
Pozvání do (nejen) ptačí galerie (odkaz vede do galerie Pavla Procházky, slováckého ilustrátora přírody - v angličtině, česká verze se připravuje)


ANKETA: Jak byste ohodnotil(a) nové dvojčíslo Průhledů 2009?
Velmi se mi líbí
70 % (7)
Spíše se mi líbí
20 % (2)
Spíše se mi nelíbí
0 % (0)
Vůbec se mi nelíbí
10 % (1)

Jste 2016. čtenář této stránky (od 3.5.2009)

Zpět na hlavní stránku časopisu Průhledy (pruhledy.unas.cz)


ročník IX. / číslo 13-14

Vydavatel
ARTE NATURA
sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou

Adresa redakce
Hlucká 622, 687 61 Vlčnov
artenatura@seznam.cz,
www.pruhledy.unas.cz

Šéfredaktor
Karel Čížek

Redakce
Hana Hromčíková, Petr Pavelčík, Petr Slinták

Titulní foto
Petr Pavelčík

Technická spolupráce
Martin Čížek

Uzávěrka tohoto čísla 29. 3. 2009

On-line verze
Petr Pavelčík

Zveřejněné texty nemusí vyjadřovat názor redakce a smějí být dále přetiskovány a zveřejňovány jen s jejím svolením
© 2009 Arte Natura, o.s.

Za věcný obsah článků ručí autoři

Nevyžádané rukopisy se nevracejí

ISSN 1802-3932
(pro on-line verzi časopisu)